КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ОБЩИНА МАДАН 2012г.

 

№ по ред

Месец

Дата

 

Наименование на културната проява

 

Място на провеждане

 

Организатор

 

Лице за контакт:

име,тел.и ел.адрес

 
 

 

I

21.01.2012г.

 

 

Честване на Бабин ден

-възстановка на  ритуала „Бабуване” с участие на  групи към читалищата

 

 

 

Читалища

 

 

Читалища

Община Мадан

 

 

 

 

Миглена Ангарова

0892209682

0308/2-25-64

n4_madan@abv.bg

 

Виолета Ръжева

0308/2-22-75/вътр.305

kultura_madan@abv.bg

 

 

II

19.02.2012г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Честване на 139 години от обесването на

Васил Левски

- рецитал

-документална изложба

-изложба на литература, посветени на Васил Левски

- дискусия на тема „Приложим ли е в днешното общество идеалът на Левски”

 

 

 

 

 

Градска библиотека

 

 

 

 

Читалища

 

 

Градска

библиотека

Читалища

 

 

 

Росица Кичукова

0308/2-20 -08

biblioteka_madan@abv.bg

 

 

Миглена Ангарова

0892209682

0308/2-25-64

n4_madan@abv.bg

 

Виолета Ръжева

0308/2-22-75/вътр.305

kultura_madan@abv.bg

 

 

 

III

01.03.2012г.

 

 

 

 

 

 

03.03.2012г.

 

 

 

 

 

 

 

 

22.03.2012г.

 

 

 Честване на Деня на самодееца

-изработване на мартеници

-закичване на мартеници на децата в Детските градини,Общинска администрация-Мадан, читалищни дейци

 

Честване на Трети март

-литературно-музикална програма

-поднасяне на цветя пред Паметника-плоча на загиналите за свободата на България

-литературно четене на патриотични стихове

- документална изложба

 

Посрещане на Първа пролет

-пролетна програма

- пролетен бал

-литературно четене на  стихове за пролетта

 

 

Участие на фолклорни групи в Национален фолклорен конкурс „Орфеево изворче”-гр.Стара Загора

 

 

Читалища

 

Детски градини

 

 

 

 

Пред Паметника-плоча  на загиналите за свободата на България

 

 

Градска библиотека

 

 

Читалища

 

Градска библиотека

 

 

 

 

 

гр.Стара Загора

 

 

 

Читалища

 

 

 

 

 

 

Община Мадан

НЧ”Иван Вазов-1999”

гр.Мадан

 

 

 

 

Градска библиотека,

„Клуб на твореца”

 

Читалища

 

Градска библиотека

„Клуб на твореца”

 

 

 

 

Читалища

 

 

 

 

 

Миглена Ангарова

0892209682

0308/2-25-64

n4_madan@abv.bg

 

Виолета Ръжева

0308/2-22-75/вътр.305

kultura_madan@abv.bg

Миглена Ангарова

0892209682

0308/2-25-64

n4_madan@abv.bg

 

Росица Кичукова

0308/2-20 -08

biblioteka_madan@abv.bg

Миглена Ангарова

0892209682

0308/2-25-64

n4_madan@abv.bg

Росица Кичукова

0308/2-20 -08

biblioteka_madan@abv.bg

 

 

Миглена Ангарова

0892209682

0308/2-25-64

n4_madan@abv.bg

 

 

IV

 

 

 

 

 

 

15.04.2012г

 

 

 

 

 

 

21.04.2012г.

 

 

 

 

 

 

„Седмица на детската книга и песен”

Популяризиране дейността на библиотеката:

Градска библиотека гостува в ОУ „В.Левски”-с.Боровина

 

Традиционно честване на Великден

 

-общоградско тържество

 

-„Велик ден с усмивка”- за дома за сираци „Катя Ванчева”

 

Международен ден на книгата

- „Новата библиотека”-

обучение за работа с компютър

- „За вас малките”-среща с децата от ОДЗ „Елица”

-ден без такси

 

ОУ „В.Левски”-с.Боровина

 

 

 

 

 

 

 

Градски площад

 

с. Широка лъка

 

 

 

Градска библиотека

 

 

 

 

Градска библиотека,

ОУ „В.Левски”-с.Боровина

 

 

 

 

 

Община Мадан

Общински съвет

 

НЧ”Н.Й.Вапцаров -1997”

с. Средногорци

 

Градска библиотека,

ОДЗ „Елица”

Дневен център за възрастни хора

 

Росица Кичукова

0308/2-20- 08

biblioteka_madan@abv.bg

 

 

 

 

 

Виолета Ръжева

0308/2-22-75/вътр.305

kultura_madan@abv.bg

Петя Калайджиева

0878466221

 

 

Росица Кичукова

0308/2-20- 08

biblioteka_madan@abv.bg

 

 

 

V

24.05.2012г.

 

Майски

културни празници и

Ден на славянската писменост и на българската просвета и култура

-Общински празничен концерт

 

- издаване на бюлетин

 

Градски площад

 

 

 

 

Община Мадан

Училища

 

Читалища

 

 

 

Градска библиотека

 

Виолета Ръжева

0308/2-22-75/вътр.305

kultura_madan@abv.bg

Миглена Ангарова

0892209682

0308/2-25-64

n4_madan@abv.bg

Росица Кичукова

0308/2-20- 08

biblioteka_madan@abv.bg

 

VI

01.06.2012г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.06.2012г.

 

 

 

 

06.2012г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.06.2012г.

 

Честване на Първи юни-Ден на детето

- празничен концерт

-Участие на фолклорни групи в детски етнофестивал”Децата на Балканите-заедно за Европа” в с.Минерални бани общ.Хасково;

- годишна изложба на рисунки на Школата по изобразително

изкуство;

Ден на Ботевата чета

-документална изложба

 

 

 

Участие на фолклорни групи в „Орфееви празници”-гр.Смолян.

 

 

 

 

 

Участие на фолклорни групи  в Международния фолклорен фестивал „Песни и танци без граници”-гр.Свиленград

 

 

 

Участие на Театралната школа към НЧ „Иван Вазов-1999”гр.Мадан в „Театрални празници-Хисар 2010”

 

 

Градски площад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Градска библиотека

 

 

 

Община Мадан

Читалища

 

 

НЧ”Иван Вазов-1999”

гр.Мадан

 

НЧ”Иван Вазов-1999”

гр.Мадан

 

 

Градска библиотека

 

 

 

 

НЧ”Иван Вазов -1999” гр. Мадан

 

 

 

 

НЧ „Иван Вазов-1958”

с.Буково

НЧ”Н.Й.Вапцаров -1997”

с. Средногорци

 

НЧ „Иван Вазов-1999”

гр.Мадан

 

Виолета Ръжева

0308/2-22-75/вътр.305

kultura_madan@abv.bg

 

Миглена Ангарова

0892209682

0308/2-25-64

n4_madan@abv.bg

 

 

 

Росица Кичукова

0308/2-20 08

biblioteka_madan@abv.bg

03050/2-22-06

 

Миглена Ангарова

0892209682

0308/2-25-64

n4_madan@abv.bg

 

 

Фанка Кичукова

0897650577

 

Петя Калайджиева

0878466221

 

 

Миглена Ангарова

0892209682

0308/2-25-64

n4_madan@abv.bg

 

 

VII

 

 

VІІІ

19.08.2012г.

 

 

 

 

08.2012г.

 

 

 

08.2012г.

 

Честване на 140 години от рождението на Антон Страшимиров – паметна вечер

 

Традиционно честване на религиозен празник Рамазан Байрям

-общоградско тържество

 

Участие на детска фолклорна група в Международен фестивал на фолклорната носия – Жеравна

 

Празник на град Мадан и Деня на Миньора

 

 

Градска библиотека - читалня

 

 

Градска библиотека

 

 

 

 

Община Мадан

Общински съвет

 

 

НЧ”Н.Й.Вапцаров -1997”

с. Средногорци

 

Община Мадан

Читалища

Градска библиотека

 

 

Росица Кичукова

0308/2-20 08

biblioteka_madan@abv.bg

 

 

Виолета Ръжева

0308/2-22-75/вътр.305

kultura_madan@abv.bg

 

Петя Калайджиева

0878466221

 

Виолета Ръжева

0308/22-75/вътр.305

kultura_madan@abv.bg

Миглена Ангарова

0892209682

0308/2-25-64

n4_madan@abv.bg

Росица Кичукова

0308/2-20 08

biblioteka_madan@abv.bg

 

IX

03-05.09.

2012г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.09.2012г.

 

 

 

 

 

22.09.2012г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие на фолклорни групи в Национален фолклорен фестивал за двугласно пеене в гр.Неделино

 

 

 

 

Участие на фолклорни групи в Международен

фолклорен

фестивал-гр.Раднево

 

 

 

Ден на Съединението

- документална изложба

 

 

 

 

Ден на независимостта

- документална изложба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Градска библиотека

 

 

 

 

 

Градска

библиотека

 

 

 

 

 

 

 

 

НЧ”Иван Вазов -1999”гр.Мадан

 

 

 

 

 

НЧ „Иван Вазов-1958”

с.Буково

НЧ”Н.Й.Вапцаров -1997”

с. Средногорци

 

 

Градска библиотека

 

 

 

 

 

Градска библиотека

 

 

 

 

Миглена Ангарова

0892209682

0308/2-25-64

n4_madan@abv.bg

 

 

 

Фанка Кичукова

0897650577

 

Петя Калайджиева

0878466221

 

 

 

Росица Кичукова

0308/2-20- 08

biblioteka_madan@abv.bg

 

 

 

Росица Кичукова

0308/2-20- 08

biblioteka_madan@abv.bg

 

 

 

 

 

 

 

X

01.10.2012г.

 

 

 

 

25.10.2012г.

 

 

 

 

XІ

01.11.2012г

 

 

Отбелязване на 1 октомври-Международен ден на възрастните хора

-музикална вечер

 

Традиционно честване на религиозен празник Курбан- Байрям

 

 

Отбелязване на Първи ноември-Ден на народните будители

-поднасяне на венци пред паметника на Иван Вазов

-литературна вечер посветена на Бисер Касабов

 

 

НЧ „Н.Й.Вапцаров-1997” с.Средногорци

 

 

 

 

 

 

 

 

Градска библиотека

 

 

 

НЧ „Н.Й.Вапцаров-1997”

 

 

 

Община Мадан

Общински съвет

 

 

 

Община Мадан

Градска библиотека

Читалища

Училища

 

 

 

Петя Калайджиева

0878466221

 

 

 

Виолета Ръжева

0308/2-22-75/вътр.305

kultura_madan@abv.bg

 

 

Виолета Ръжева

0308/2-22-75/вътр.305

kultura_madan@abv.bg

Росица Кичукова

0308/2-20- 08

biblioteka_madan@abv.bg

 

 

 

 

 

XII

22.12.201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коледни тържества

-празнична програма.

-благотворителна акция за подпомагане на домове за деца и възрастни с дрехи и средства за закупуване на хранителни продукти.

-изложба на рисунки и коледни картички

 

Градски площад

Училища

Читалища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Мадан

Градска библиотека

Читалища

Училища

 

 

Виолета Ръжева

0308/2-22-75/вътр.305

kultura_madan@abv.bg

Миглена Ангарова

0892209682

0308/2-25-64

n4_madan@abv.bg

 

 

Потребителски вход