В Мадан се разкрива Медицински център за извънболнична помощ

В Мадан ще се разкрива медицински център за извънболнична помощ, който ще е собственост на многопрофилната болница Мадан. Предложението е на управителя на МБАЛ „Проф. д-р Константин Чилов“ – Мадан – д-р Стефан Хаджиев. Той  заяви, че предложението е гласувано на общински съвет, но уточни, че за решението на ОбС трябва да се изчака да мине 7-дневния срок, за да се види дали някой няма да обжалва. Д-р Хаджиев обясни, че такъв център е необходим, тъй като болницата няма структура за извънболнична помощ и искат да регистрират микробиологична и патоанатомична лаборатория и затова са решили да се създаде такава структура. Д-р Хаджиев допълни, че освен това и никой в Мадан няма желание да разкрива дежурен кабинет за неотложна помощ, затова са решили болницата да се заеме с това. Лекарите от болницата ще дават дежурства в този кабинет. Той обясни, че имат база и оборудване и имат възможност да го направят. Мислят това до края на месеца да го направят, но уточни, че ако от НЗОК и по клинични пътеки не разрешат да се работи пак с договор, например в лаборатории, които не са на територията на общината и лечебното заведение, може и да не се разкрие Центърът. Д-р Хаджиев подчерта, че от откриването на такъв център печелят пациентите, тъй като един такъв дежурен кабинет в болницата няма да има печалба от такъв кабинет. Разкриването на микробиология и патоанатомия също е добро за пациентите, тъй като лекарите ще имат възможност да изпълняват повече видове пътеки и да се вършат повече разнообразни операции

Потребителски вход