ПРОВЕЖДА СЕ ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ СПОРТА

Министерството на физическото възпитание и спорта стартира мащабно проучване на интереса и отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта. Идеята е да бъдат обобщени мненията на повече български граждани за отношението и желанието им да практикуват определен вид спорт.
Желаещите могат да се включат в проучването като попълнят анкета на по- долу посочения линк .
http://www.anketa.mpes.government.bg/

Tags: 

Потребителски вход