Екип от общините Мадан и Рудозем осъществи пет дневно работно посещение в община Чиватела ди Романя -Италия по проект „Партньорство и сътрудничество за реализиране на инициативи в областта на доброто управление между общините Мадан и Рудозем – Италия

Представители на Община Мадан и Община Рудозем осъществиха работна среща с
представители на Община Чиватела ди Романя –Италия във връзка с реализиране на проект : Партньорство и сътрудничество за реализиране на инициативи в областта на доброто управление между общините Мадан и Рудозем-Република България и община Чиватела ди Романя ,Република Италия”
В периода от 18.11.2012 г . – 23.11.2012 г 20 души от двете общини –Мадан и Рудозем осъществиха „Теренно проучване” в община Чиватела ди Романя с цел запознаване и изследване на добри практики за подобряване прозрачността и отчетността в управлението, организационното развитие на структурите, механизмите за превенция на корупцията и ефективен граждански контрол, които да бъдат въведени в общините Мадан и Рудозем.
Ангажимент на участниците е да представят индивидуални доклади с резултатите въз основа, на които ще се извърши анализ на добрите практики, идентифицирани при теренното проучване и съответно ще бъде изготвен комплексен план за адаптиране на конкретни практически мерки в дейността на двете администрации в общините Мадан и Рудозем.
Независимо от интензивността на работата на екипа посетил община Чиватела ди Романя, добрата организация спомогна групата да посети и известни туристически обекти във Венеция, Равена, Сан Марино и Милано.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”

Потребителски вход