ВИСОКА ОЦЕНКА ОТ ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПОЛУЧИ ПРОЕКТ «RESTART» НА СДРУЖЕНИЕ "ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ"

След финала на дейностите по проект № 2018-1-BG01-ESC11-061146- «ReStART» на Сдружение "Деца със специални потребности" се проведе работна среща на екипа на проекта.
На нея бяха разгледани и обобщени данните от анонимна анкета проучваща общественото мнение за оценка на степента, в която реализираният проект е постигнал поставените цели.
Сдружението за трета поредна година организира „Фестивал на Родопския кристал”, по проекти финансирани от Еразъм + и Европейския корпус за солидарност,чрез Център за Развитие на човешките ресурси.Тези събития се определиха като своеобразен пример на социално включване, инициативност и обществена сензитивност на младите хора със специални потребности и предизвикаха голям интерес сред местната общност.Чрез анкетата и последващия доклад се установиха следните данни:
- 50% повишаване на информираността на обществото за проектите на Еразъм + и Европейския корпус за солидарност,
-70% смятат че проекта е променил общественото мнение за хората със специални потребности
-100% мислят,че проекти от този вид са нужни в нашето населено място
-30% биха се включили в подобни проекти в бъдеще.
Всички тези факти носят удовлетворение и дават надежда и идеи за бъдещи инициативи.
На финал но не на последно място работният екип отбеляза и незаменимия принос на Община Мадан и НЧ „Иван Вазов-1999“- гр. Мадан, които подкрепяха екипа ни във всеки момент от проектните дейности.
На всички служители от тези институции огромно БЛАГОДАРЯ!!!
Мениджърски екип

Потребителски вход