ПГ „ВАСИЛ ДИМИТРОВ“- МАДАН ВЗЕ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ ЗА ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

По покана на директора на ПГТТ „Христо Ботев“- Смолян - Мария Жайгарова,
ПГ „Васил Димитров“- Мадан се включва в съвместен проект „Усвояване на европейския опит и добри практики в дуалното обучение“ по програма Еразъм +.
Членове на Консорциума в проекта, освен двете училища са още СПГТС „Никола Й. Вапцаров”- Смолян и Европейските партньори: Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnuetzige GmbH, Германия, Istituto per la Formazione, l'Occupazione e la Mobilità, Италия и STAGE WITHIN EUROPEAN PROGRAMMES, S.L., Испания
В рамките на проекта десет учители от професионалната гимназия в Мадан посетиха, заедно със своите колеги от другите училища Германия, Италия и Испания.
Целта на посещенията е обмен на опит и добри практики, както и запознаване на българските учители с дуалната система на обучение в посетените държави, където професионално ориентираното обучение е с по-голяма тежест, тъй като пазарът на труда се нуждае от тесни специалисти.
Дуалното обучение се осъществява съвместно с фирми, в които обучаващите се работят и получават заплата, като същевременно придобиват практически опит по време на обучението си в училище или център за обучение. В резултат на това те излизат подготвени на пазара на труда, което пък позволява започването на по-добра работа срещу по-високо заплащане.
След приключване на проекта,учителите отбелязват повишена мотивация за израстване в професионален план и умения за подобряване качеството на образование.

Потребителски вход