ЗЛАТКО ВОЩЕВ ОТ ПГ „ВАСИЛ ДИМИТРОВ“ НА ВТОРО МЯСТО В НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО

Единадесетокласникът Златко Вощев от ПГ "Васил Димитров" – Мадан се класира на второ място в Националното състезание по счетоводство, което се проведе на 27-29 март в Гоце Делчев. В състезанието взеха участие над 20 ученици от цялата страна.

В продължение на 2 часа те решаваха тест, състоящ се от 15 теоретични и 15 практически въпроса, включващи счетоводни задачи и казуси. Целта на състезанието е засилване на мотивация на участниците за пълноценно усвояване на учебния материал и формиране на практически умения.
За блестящото си представяне Златко получи грамоти и парична награда.

Ученикът изказа специални благодарности към своята преподавателка Милена Филипова, чиито знания, подготовка и успех дължи на нея и която също присъства на националното състезание.

Потребителски вход