ОБЩИНА МАДАН ПРОВЕДЕ ОБЩИНСКИЯ ЕТАП НА НАЦИОНАЛНОТО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ”

Общинска администрация – Мадан проведе общински етап на Национално ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”, чиято цел е да се възпита съпричастност към дейността на МПО „Млад огнеборец”, ученическите екипи на БЧК, желание за включване след време в дейността на доброволеца, спасителя и пожарникаря, да формира активна гражданска позиция, опазване на околната среда и др.
Учениците решаваха тест, включващ 30 въпроса от изучавания материал по Програмата на МОН за обучение за действия при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и оказване на първа помощ.
Комисия, изградена със заповед на кмета на общината, включваща представители на ОбА и РСПБЗН– Мадан, класира отборите, както следва:
1. СУ „Св.св.Кирил и Методий” с.Върбина
2. ОУ „П.Р.Славейков” с.Средногорци
3. СУ „Отец Паисий” гр.Мадан
Община Мадан ще бъде представена на областния етап на състезанието през месец май от отбора на СУ „Св.св. Кирил и Методий” с.Върбина, класирал се на първо място на общинския етап.

Потребителски вход