ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ

Дирекция “Бюро по труда”- Мадан провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица
Дирекция “Бюро по труда”- Мадан уведомява работодателите от община Мадан, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през февруари 2019 г., както следва:
Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:
• за стажуване безработни лица до 29-годишна възраст - (чл. 41 от ЗНЗ) - свободни средства - 3348,00 лв.;
• за стажуване безработни лица (чл. 46 от ЗНЗ) - свободни средства - 3284,27 лв.;
• безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства - 4785,60 лв.;
• безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства - 10887,00 лв.;
• безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства - 3504,00 лв.;
• безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства - 3853,00 лв.;
• продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства - 4251,00 лв.;
• безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства - 3210,00 лв.;
• безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства - 4740,00 лв.;

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 07.02.2019 г. до 15.02.2019 г., включително.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Мадан, както и на тел. 0308/2-25-49
Дирекция “Бюро по труда”- Мадан провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица
Дирекция “Бюро по труда”- Мадан уведомява работодателите от община Мадан, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през февруари 2019 г., както следва:
Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:
• за стажуване безработни лица до 29-годишна възраст - (чл. 41 от ЗНЗ) - свободни средства - 3348,00 лв.;
• за стажуване безработни лица (чл. 46 от ЗНЗ) - свободни средства - 3284,27 лв.;
• безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства - 4785,60 лв.;
• безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства - 10887,00 лв.;
• безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства - 3504,00 лв.;
• безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства - 3853,00 лв.;
• продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства - 4251,00 лв.;
• безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства - 3210,00 лв.;
• безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства - 4740,00 лв.;

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 07.02.2019 г. до 15.02.2019 г., включително.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Мадан, както и на тел. 0308/2-25-49

Потребителски вход