ОБЩИНА МАДАН ПОЛУЧИ БРОНЗОВО ОТЛИЧИЕ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ В НЯКОЛКО СГРАДИ

Община Мадан стана бронзов медалист в тазгодишното издание на Националната шампионска лига по прилагане на възобновяема енергия.
Наградата е в категория "Лига Биомаса" и се присъжда от Асоциацията на Българските Енергийни Агенции (АБЕА).
Отличието бе присъдено за успешно реализираните проекти за подмяна на съществуващите и изграждане на високоефективни отоплителни системи в многопрофилна болница МБАЛ „Проф. д-р Константин Чилов“, ОДЗ „Елица“ и в СОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с. Върбина с интегрирани слънчеви колектори за топла вода. Обща инсталирана мощност е 1 160 киловата.

ВЕИ Шампионска лига е проект на ЕК по програма „Интелигентна енергия за Европа”, който насърчава използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в общините, показва добрите практики на регионално, национално и европейско ниво, създава връзки между местните власти и бизнеса. Той има за цел да улесни безпроблемното адаптиране на общините към бързо променящата се енергийна ситуация. В проекта участват още Франция, Германия, Чехия, Полша, Италия и Унгария.

Потребителски вход