ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИДЕИ С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА

Областен информационен център - Смолян организира информационна среща, посветена на актуалните възможности за финансиране на идеи с европейски средства.

От еикпа е подготвена информация, насочена към създаването на нов бизнес - дългоочакваната подмярка 6.4.1. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" от Програма за развитие на селските райони и процедура "Насърчаване на предприемачеството" от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност".

Информационната среща ще се проведе на 15.11.2018 г. (четвъртък) от 10:30 ч. в залата на Народно читалище "Иван Вазов - 1999" в гр. Мадан, ул. "Обединение" 7.

Повече информация ще откриете в прикачените покана и програма.

Прикачени файлове: 

Потребителски вход