3 МИЛИОНА ЛЕВА ИНВЕСТИЦИИ ВЛАГАТ ЗА ГОДИНА В "ГОРУБСО-МАДАН"

Интервю с ИНЖ. СЕРГЕЙ АТАНАСОВ:Целият трудов стаж на изпълнителния директор на “Горубсо-Мадан” инж. Сергей Атанасов е в дружеството, което ръководи от тази година. Минал е цялата стълбица на йерархията - от колектор, геолог, началник ОТКК, зам.-директор до директор, което значи, че е наясно с всяка позиция във фирмата, добиваща руда. И както сам обяснява, е запознат с всяко работно място. Роден е в Мадан през 1967 г., завършил е Минно-геоложкия институт в София през 1993 г., което ще рече, че сам е направил житейски си избор да слезе в рудниците. Първата му специалност е “Геология и проучване на полезни изкопаеми”, но има и втора специалност - “Инженерна екология”, т.е. опазването на околната среда е гарантирано приоритетно при добивните работи на “Горубсо-Мадан”.

Г-н Атанасов, разкомандировъчното на рудник “Крушев дол” има нова визия, колко са вложили в него новите собстеници на “Горубсо-Мадан” г-н Добрев и г-н Вълканов?
- Наистина има нова визия. Ремонтните работи възлизат на над 50 хил.лв., а от тази седмица почва ремонта и на разкомандировъчното на рудник “Петровица”, което е с по-голяма квадратура. Това ще рече, че финансовите параметри за него ще са по-големи. Но целта на новите собственици е работниците да имат по-добри битови условия, макар че не можем да ги подобрим от раз.
- Като инвестиция, вече имате одобрени параметри, по които да се развива новозакупеното дружество “Горубсо-Мадан”, за какви стойности говорим до края на 2012 г. ?
- Инвестиционната програма възлиза на близо 3 млн.лв. Част от нея вече е изпълнена, но и продължаваме с усилени темпове да работим. Ще се прокарват нови проходки на рудник “Петровица” и на рудник “Крушев дол”. Това ще позволи да се завиши производителността на труда, а оттам и приходите. Или ще има шанс за увеличаване на работните заплати, за инвестиране в нови машини и съоръжения, които не само да повишат производителността, но и да направят труда по-безопасен.
- А в рудник “Върба”, на чието стартиране дойде лично премиерът Бойко Борисов, ще тръгне ли добив до края на годината?
-До края на годината ще назначим още хора, които да работят по подземната му част, тъй като ангажираните досега се занимават главно с възстановяване на подемната машина и в административно-битовия комплекс. Ще се подготвят шахтата и травербана на “Върба-Рудозем”, ще се подготвят и пречиствателните съоръжения за отпадните води в рудника. Но водоотливът ще започне едва след като се стегне шахтата.
- Т.е. до Нова година няма да тръгне добивът на руда оттам? А нови хора ще наемате ли, или ще пренасочите миньори от другите рудници, за да уплътните системата?
- Не мога отсега да прогнозирам дали ще успеем да се подготвим за добив до края на годината, тъй като ни чака много работа по подготовката. Няма възможност от сегашните рудници да се пренасочват хора в новия, тъй като те са заети в произвозството. Но е възможно, ако се налага и оттам да се вземат кадри. Във всички случаи обаче ще назначим нови работници - между 50 и 100 човека, според това как върви подготовката. 400 м. е дълбочината на шахтата, която е прокарана и от която ще добиваме, но чрез нея впоследствие ще се стигне и до друга, която е на 700 м. дълбочина.
- Тя нова ли е или от нея е имало също добив? Какви са прогнозните ви очаквания за сумарно съдържание на олово и цинк в рудата?
- Шахтата е нова - удълбана е от “Минстрой” през 1995-1996 г., но от нея не е добивано, тъй като рудникът е затопен през 1998 г. По разчети от рудник “Върба” трябва да добиваме 70 хил. т. руда годишно. А прогнозното сумарно съдържание на метала трябва да е над 5.5%, докато сега средонто сумарно съдържание на двата ни рудника “Крушев дол” и “Петровица” е 4-5%. Което означава, че с по-доброто съдържание на оловото и цинка в жилата на новия рудник, “Горубсо-Мадан” ще има възможност за по-добри приходи и възвръщаемост поне на малка част от вложените инвестиции.

Потребителски вход