"Горубсо - Мадан" вдигна капитала си девет пъти

Рудодобивното предприятие "Горубсо - Мадан" е увеличило капитала си близо девет пъти с непарична вноска под формата на вземания. Така новият капитал на дружеството вече е близо 7 млн. лв., съобщиха от Централния депозитар. Мажоритарен собственик на компанията е "Върба - Батанци" - смесено предприятие между "Минстрой холдинг" на Николай Вълканов и "КЦМ-2000". Преди няколко месеца то придоби 80% от акциите от "Интертръст холдинг" с посредничеството на правителството, след като бившият собственик Валентин Захариев спря да изплаща заплатите на работниците и те излязоха на протест.

По-голям дял

За увеличението на капитала са били емитирани 6 211 765 броя акции с номинална и емисионна стойност 1 лв. Всички те са били записани от "Върба - Батанци". По изчисления на "Капитал Daily" по този начин делът на компанията е нараснал до 97.8%. Инвестицията представлява апортна вноска на вземания на новия собственик от "Горубсо - Мадан". Според "Върба - Батанци" добивното дружество се нуждае от още средства за оперативни дейности и инвестиции в нови машини и съоръжения, както и в безопасност и ефективност на труда. Това е причината мажоритарният собственик да предложи увеличение на капитала.

Дългове към стария собственик

Около сключването на сделката за покупката на мажоритарния дял през април "Върба - Батанци" беше принудена да направи спешни плащания за поддръжка на минните галерии и съхранение на техниката и съоръженията. Целта беше да не се допусне по-продължително спиране на работата, което щеше да затрудни и оскъпи възстановяването на рудника. Според публикуваните в Търговския регистър документи "всички тези плащания, както и за изпълнение на предписания на Инспекцията по труда и текущи плащания към енергийните дружества, бяха извършени от "Върба - Батанци" от името и за сметка на "Горубсо - Мадан" чрез целеви кредити". Заемите са предоставени от новия мажоритарен собственик на маданското предприятие, с което последното е погасило задълженията си към пет компании на Валентин Захариев - "Фин тех инженеринг", "Фин тех маш", "Стил дистрибюшън", "Стил комодитис" и "Интеракаунт".

Промени

Компанията започна да отчита загуби още през 2008 г. - две години, след като беше купена от бившия собственик на "Кремиковци". Тогава дружеството излезе на червено с 4.15 млн. лв. Доскоро това беше последният официално публикуван отчет на "Горубсо - Мадан" въпреки законовите изисквания. Оповестените наскоро от новия собственик документи показват, че тази тенденция се е запазила и през следващите години. Макар че подобрява резултатите от дейността си спрямо предходната година, фирмата приключва 2011 г. с 4.7 млн. лв. загуба. Заради забавянето на финансовите отчети общото събрание в средата на май отказа да освободи от отговорност членовете на управителния съвет. Решено беше и компанията да премине към двустепенна система на управление и бяха освободени всички членове на съвета на директорите. От тях в новия управителен съвет влезе само Сергей Атанасов, който е председател. Извън ръководството на дружеството останаха близките до Захариев Славея Стоянова и Съби Кичуков, както и синът му Петър Захариев. Начело на надзорния съвет беше избран Николай Вълканов.

Потребителски вход