РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ДВЕТЕ УЛИЦИ В СЕЛО ЛЕСКА- НА ФИНАЛНАТА ПРАВА

Работата по реконструкция и рехабилитацията на две от най- лошите вътрешните улици в с. Леска е към своя край.
Благоприятните атмосферни условия позволиха да се работи прецизно и на пълни обороти през последните два месеца.
И на двете улици са обновени пътните легла, изградено е ново отводняване и след десетилетия търпение от страна на жителите на селото вече е положена и асфалтова настилка.
Извършени са и други пътни работи с цел подобряване транспортно-експлотационните качества на улиците. Общата дължина възлиза на близо 1 600м.
Към момента текат довършителни работи, които до няколко дни ще бъдат завършени напълно.

Потребителски вход