НАБИРАТ СЕ РАБОТНИЦИ ЗА БРАНЕ НА ЯГОДИ И БОРОВИНКИ В ИСПАНИЯ

Бюро по труда – гр.Мадан, уведомява жителите на община Мадан за постъпили оферти за набиране на берачи на ягоди и боровинки в Испания.
За повече информация вижте прикачените файлове или на място в „Бюро по труда“ – гр. Мадан ул. Обединение 16

Потребителски вход