ПРОДЪЛЖАВА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ТОПЪЛ ОБЯД“ В ОБЩИНА МАДАН ДО КРАЯ НА 2018 г.

Днес кметът на община Мадан Фахри Молайсенов подписа споразумение с Агенция за социално подпомагане за удължаване срока на Договор BG05FMOP001-3.002-0146-С02 по проект „Предоставяне на топъл обяд в община Мадан“ до 31.12.2018г.
Социалната услуга се предоставя в заведение за обществено хранене – гр. Мадан за периода от 17.10.2016г. и ще продължи до 31.12.2018г. Топъл обяд се предоставя на 80 лица, от следните целеви групи:
• Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 ППЗСП;
• Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“;
• Самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се издържат чрез имуществото си или труда си и получават пенсии в минимални размери – за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии , несвързани с трудова дейност.
Основната дейност по договора е осигуряване на топъл обяд, включващ предоставяне на супа, основно ястие и хляб, всеки работен ден.
Съгласно изискванията по проекта, по време на изпълнение на договора се предлагат и реализират и съпътстващи мерки, изразяващи се във възможностите за ползване и на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ.
Бенефициентите на социалната услуга се информират относно възможностите за ползване на административни общински услуги , за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, за управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене и др., установено в съответствие с конкретни нужди и проблеми на целевите групи
Продължителността на предоставянето на услугата „Топъл обяд“ е 27 месеца, а финансирането е в размер на 119 706,40 лева.
Финансирането се осъществява чрез ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05FMOP001-03.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019”.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019“ BG05FMOP001-3.002

Потребителски вход