УЧИТЕЛ ОТ ВЪРБИНА С НАГРАДА ОТ МОН ЗА ИНОВАТИВНОСТ

Меслия Камберова, ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии" в СУ „Св. Св. Кирил и Методий" в село Върбина бе отличена с награда „Константин Величков" от Министерството на образованието.
Камберова получи втора награда в категория „Принос в развитието на способностите и компетентностите на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование и придобиване на умения за лидерство". Тя е разработила и внедрила в училище електронна платформа MOODLE и виртуална класна стая. Благодарение на нейната работа по различни проекти материално-техническата база на училището е обогатена с компютри, лаптопи, таблети и проектори.
Наградата „Константин Величков" се присъжда за високи постижения и принос за развитие на образованието в три категории - „Работа с ученици с изявени дарби", „Постижения в работата с деца и ученици за преодоляване на проблемно поведение" и „Принос в развитието на способностите и компетентностите на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование и придобиване на умения за лидерство".
Общо осем учители от страната бяха наградени на церемония в Министерството на образованието и науката. Освен грамота и книга, преподавателите получиха и по 1000 лева парична награда.

Потребителски вход