ПОРЕДНА ГОЛЯМА КРАЧКА В РАЗВИТИЕТО НА МАДАН. ОБЩИНАТА СПЕЧЕЛИ МАЩАБЕН ИНФРАСТРУКТУРЕН ПРОЕКТ НА СТОЙНОСТ 6.6 МЛН ЛЕВА

Проект на община Мадан за „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан” е одобрен от Програмата за развитие на селските райони на ЕС по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и ще бъде финансиран с 5 498 667. 84 лв без ДДС, добрата новина съобщи лично кметът Фахри Молайсенов.
Вчера в Държавен фонд "Земеделие" градоначалникът подписа договора за отпускане на средствата, които ще бъдат използвани за изключително важни инфраструктурни дейности на територията на цялата община.
Предстои основна реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа. Повече от 14 км от общинските пътища в посока Върбински мост - Върбина - Студена – Боровина; Мадан – Равно нивище – Тънкото ще бъдат изцяло обновени, както и някои участъци в селата Средногорци, Лещак и Ловци-Чурка.
Ще бъдат изградени още предпазни огради, тротоари, а там където е необходимо трасетата ще бъдат укрепвани. Предстои да бъде подобрено също и отводняването на пътищата,посредством канавки и ремонт на шахтите, като също така ще бъде изградено телекомуникационно трасе за полагане на оптичен кабел.
По проекта е предвидена и рехабилитация на близо 10 км от уличното осветление, при което осветителните тела ще бъдат сменени с нови енергоспестяващи. Подмяната ще обхване участъци, преминаващи през урбанизираните територии на голяма част от града, продължавайки към селата Мъглища , Ловци, Митовска, Бориново, Шаренска, както и в териториите на с. Средногорци, с. Равнища, с. Леска, с.Буково, с. Букова поляна и с. Равно нивище.
Срокът за завършване на инвестицията е 36 месеца.
„С одобрението на проекта правим поредна голяма крачка в развитието на общината. При сегашната криза решаваме дългогодишни проблеми, като кандидатстваме по всички възможни национални или европейски програми. Проектите са в почти всички сфери на обществения живот - инфраструктурни, екологични, в сферата на образованието, здравеопазването и т.н. Където е било възможно, сме кандидатствали и почти нямаме неодобрен проект, макар голямата конкуренция. Несъмнено едно от най-важните неща е, че не губим набраната инерция и продължаваме напред в развитието на цялата община. Въпреки всички трудности по пътя, смятам, че когато се работи със сърце в името на хората и тяхното добруване - нещата се случват”, заяви Молайсенов.

Потребителски вход