ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ

Със заповед № ОХ-978/12.09.2017г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в 101 алпийски полк.
До 07.11.2017 кандидатите за военна служба за вакантните длъжности да подадат заявление във Военно окръжие – гр. Смолян или във военните окръжия по места.
Конкурсите ще се проведат за времето от 05.02.2018г до 16.02.2018г.
Конкурсът включва изпит по физическа подготовка, тест за обща култура и събеседване на кандидата.
Телефони за контакт и информация относно кокурса:
0301/6-30-71
0884541589

Потребителски вход