ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - СМОЛЯН ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА МАДАН

Областен информационен център – Смолян (ОИЦ – Смолян) организира информационна среща в Община Мадан на 26 октомври 2017 г. (четвъртък) от 10:00 ч., в 401 зала на Общинска администрация – Мадан.
По време на срещата ще бъдат представени отворените за кандидатстване процедури по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., както и предстоящи възможности за финансиране в рамките на „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г. В информационната среща ще вземе участие представител на Национална служба за съвети в земеделието – Смолян /НССЗ/, който ще даде практически разяснения за кандидатстването по мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“.

В допълнение виж прикачения файл на програмата.

Прикачени файлове: 

Потребителски вход