РЕЖИМ НА ВОДАТА И В СЕЛО ЛОВЦИ

Във връзка с продължителното засушаване и рязкото спадане дебита на питейната вода от водохващане „Пловдивци” от днес е въведен режим на водоподаването и в село Ловци, община Мадан .
Захранване с питейна вода ще бъде осигурено всеки ден от 17 00 ч. до 20 00 ч.
В посочените часове с налично водоподаване се забранява ползването на питейната вода за следните нужди:
 миенето на улиците, площадите, дворовете на производствени предприятия и обществени организации, алеите, превозни средства и друга техника;
 поливането на градини, паркове, зелени площи и участъците в дворовете за селскостопанско производство.

Потребителски вход