ВЪВЕЖДА СЕ РЕЖИМ НА ВОДАТА В МАДАН

Във връзка с продължителното засушаване и рязкото спадане дебита на питейната вода от водохващане „Пловдивци” се въвежда режим на водоподаването за следните улици:
• ул.Батанска
• ул.Студенец
• ул.Геоложка
• ул.Аврамовска

Захранване с питейна вода ще бъде осигурено всеки ден от 17 00 ч. до 20 00 ч.

В посочените часове с налично водоподаване се забранява ползването на питейната вода за следните нужди:
 миенето на улиците, площадите, дворовете на производствени предприятия и обществени организации, алеите, превозни средства и друга техника;
 поливането на градини, паркове, зелени площи и участъците в дворовете за селскостопанско производство.

Потребителски вход