ОТ ДНЕС СЕ ВЪВЕЖДА РЕЖИМ НА ВОДАТА ВЪВ ВЪРБИНА

Във връзка с продължителното засушаване и рязко спадане дебита на питейната вода от водохващане „Меча дупка” и „Поляне” от днес в с. Върбина е въведен режим на водоподаването.
Захранване с питейна вода ще бъде осигурено всеки ден от 6:00 до 8:00 ч. и от 18:00 до 20:00 ч.

В часовете на водоподаване се забранява ползването й за следните нужди:
 миенето на улиците, площадите, дворовете на производствени предприятия и обществени организации, алеите, превозни средства и друга техника;
 поливането на градини, паркове, зелени площи и участъците в дворовете за селскостопанско производство.

След нормализиране на водните количества, режимът ще бъде отменен.

Потребителски вход