ОЩЕ ЕДНО МЯСТО, КОЕТО НЕПРЕМЕННО ТРЯБВА ДА СЕ ПОСЕТИ – НЧ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ - 1997” С. СРЕДНОГОРЦИ

Читалището в село Средногорци привлича посетители с уникална етнографска експозиция, която старателно е подредена в специални кътове.
През последните няколко години от читалищното ръководство бе направено много за издирване, изучаване на местния фолклор и традиционната материална култура на селото, както и за опазване на духовно наследство на Средногорци.
Всичко, което успяват да намерят от стари и млади, читалищните работници подреждат в етнографска колекция.
Основно в музейната сбирка се отличават два раздела „Бит и култура” и раздел „Облекло”. В първия раздел могат да се видят сценичен макет, макет на мост, макет на стара родопска къща, ръчно изработени кукли в народни носии, както и чеиз за сватба. В колекцията има и керамични, дървени и метални предмети, с които са си служели жителите на селото за хранене, при приемане на вода и други.
В раздел „Облекло” – е представено промяната на облеклото на населението през годините. Вниманието на посетителите на музейната сбирка е привлечено от предметите за приготвяне на облеклото- части от тъкачен стан, рудан, дарак, хурки, мотовилки, вретена, совалки.
В сбирката е отделено място на музикални инструменти и фотоси, които да напомнят за фолклорната трупа към читалището създадена през 1979 година от Елена Бакалова и техните постижения.
Предметите представени в музейната сбирка са дарение от жителите на село Средногорци.

Първото представяне на сбирката бе по време на Европейски дни на наследството. В тази популярна инициатива, подкрепена от Съвета на Европа и от Европейската комисия, провеждаща се под надслова „Европа, общо наследство”, всяка година през месец септември се включват милиони хора от почти всички страни на нашия континент.
Читалището се включи в организираните мероприятия от Община Мадан, като чрез сбирката показаха фолклорното богатство и културно-историческо наследство на Родопите.
Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров - 1997”, с. Средногорци, общ. Мадан е създадено през далечната 1950 година, като група работници от флотационната фабрика сформират първата битова група с ръководител Георги Драгнев.
Към настоящия момент към читалището има:
• Детска фолклорна група
• Детска танцова група
• Детска вокална група
• Кръжок „Сръчни ръце"
• Клуб „Съхрани българското“
• Клуб“ Спортни дейности“

Които дейно взимат участия в различни мероприятия и винаги се връщат с куп награди.

Потребителски вход