МЛАДЕЖИ ОТ ТРИ ДЪРЖАВИ И МАДАН ЩЕ ПРАВЯТ СУВЕНИРИ ЗА ФЕСТИВАЛ НА РОДОПСКИЯ КРИСТАЛ

На 12.06 в залата на Общинска Администрация гр. Мадан се проведе пресконференция за официално откриване на проект-2017-1-BG01-KA105-035574 - «Изкуството – мост между различията»,който
се реализира с финансовата подкрепа на
„Програма Еразъм+” и ЦРЧР

Проект „Изкуството - мост между различията" е доброволческа служба на 6 младежи от Македония, Турция и Испания , които ще живеят и работят в града ни два месеца . Целта на проекта е установяване на социална равнопоставеност и интеграция чрез насърчаване на активното участие в обществото на младежи с увреждания за развитие на тяхната креативност.
На събитието присъстваха младежи от общината,представители на ОбА Мадан,координатори от НЧ " Иван Вазов ", местни медии, представители на НПО и членове на сдружението.
След представяне на целите и дейностите по проекта , се изясниха и отговорностите на местните институции,които ще съдействат за успешното му реализиране.С голям интерес от страна на младежите бе приета идеята за организиране на Фестивал на родопския кристал, който да има регулярен характер т.е да се провежда всяка година на празника на града, на който младежите могат да представят предмети на изкуството изработени от родопски кристали, като форма за привличане на туристи в града и разширяване сферата на заетост на младите. С интерес се прие и дейността на доброволците ,които ще работят в НЧ " Иван Вазов " в клубовете по творчество съвместно с младежи със специални потребности и други подрастващи. Чрез съвместни дейности, вниманието на участниците ще бъде насочено и към придобиване на знания и умения, чрез които да осигурим интерес на младите хора към ЕДС и достъпа им до всички възможни опции на Програма " Еразъм +" .
- Чрез доброволен труд положен от доброволците и част от членовете на сдружението ще се стремим да създадем екип осъзнаващ важността на действията си и прилагащ теорията на доброволчеството на практика. – заяви председателя на сдружението Емилия Георгиева.

Проектът се финансира от Центъра за развитие на човешките ресурси – гр.София и по европейска програма „Еразъм+”, ключова дейност 1, сектор „Младеж”.

Потребителски вход