ИЗКУСТВОТО - МОСТ МЕЖДУ РАЗЛИЧИЯТА

На 12.06.2017 г. /понеделник/ от 16:00 часа. в заседателната зала на Общинска администрация – гр.Мадан,
ще се проведе
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА ПРОЕКТ:
„Изкуството - мост между различията”
№ 2017-1-BG01-KA105-035574 за периода 01.06.-30.09.2017 г.
Проектът представлява доброволческа служба на 6 младежи от Македония, Турция и Испания, които ще живеят и работят в гр.Мадан два месеца. Реализира се от Сдружение „Деца със специални потребности” – гр.Мадан и със съдействието на Община Мадан, и НЧ „Иван Вазов-1999” - гр.Мадан.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Проектът се финансира от Центъра за развитие на човешките ресурси – гр.София и по европейска програма „Еразъм+”, ключова дейност 1, сектор „Младеж”.

Потребителски вход