НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА БРАНЕ НА МАЛИНИ ЗА ПОРТУГАЛИЯ ОТ БЮРОТО ПО ТРУДА

BioAtlantic Fruits е създадена през 2013 г. и е специализирана в производството и продажбата на малини.
Целите на фирмата са свързани с производството на екологично чисти продукти, следвайки правилата, наложени от контролните органи.
BioAtlantic Fruits предлага на своите клиенти продукти с най-високо качество, спазвайки съответните технологични изисквания по време на производствения процес (от производството, до пакетирането на продукта) и се стреми да задоволи и най-взискателните пазари.
Разположена е на територията на Замбужейра до Мар, община Одемира и е с производствена площ 7 хектара.
Одемира се счита за най-благоприятното място в Европа за развитието на градинарството и овощарството. Важни фактори са микроклиматът, изобилието и качеството на водата, както и нейното разположение в природен парк на Югозападен Алентежу и Коста Висентина.
През периода на събиране на реколтата, ``Биоатлантик Фрутс`` разполага с 150 – 250 работни места.

Работна позиция:
Селскостопански работник (бране на малини, грижи по растенията и др.)
Изисквания:
- M/Ж
- Желание за работа в селското стопанство
- Опит (за предпочитане,но не е задължителен)
- Възможност за работа извън договореното работно време и в почивни дни.
Компанията предлага:
- 3-месечен трудов договор /юли – септември 2017г./, с възможност за удължаване;
- 15-дневен пробен период;
- Основно месечно възнаграждение 557,00€ + месечни коледни и великденски добавки;
- Режийни за всеки отработен ден 3,75€ /полагат се за всеки отработен ден, но се изплащат в края на месеца със заплатата/;
- Допълнително заплащане в почивни дни и национални празници (50% върху дневната надница);
- Допълнителни премии (0,30€/kg за над 3,5kg/час);
- Жилище с включени вода, електричество и газ за 2,75€/ден – настаняването е в къщи, по 3 или 4 човека в стая, в зависимост от големината на стаята;
- Транспорт от жилището до местоработата е осигурен от фирмата /в случай, че настаняването е на голямо разстояние от фермата/;

Важна информация:
- Месечните социално и здравно осигурителни удръжки варират,като минималният данък е в размер на 11% от трудовата заработка.
- Допълнителен месечен данък IRS, от 0% до 25%;
- Заплатата се изплаща на последния ден от месеца с банков превод;

Работно време:
40 часа седмично (8:00 - 17:00), с ротативни почивни дни.

Начин за кандидатстване:
Записване в бюрото по труда по местоживеене чрез попълване на апликационна форма. Предвижда се с одобрените кандидати да се проведат интервюта в средата на м. юни 2017г.

Краен срок за кандидатстване:
07.06.2017г.

Потребителски вход