УТРЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2016 г.

Утре /понеделник /от 14.00 часа в заседателната зала на ОбС-Мадан /етаж IV в сградата на Общинска администрация/, ще се проведе публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Мадан за 2016 година.
Приканват се всички граждани, представители на бизнеса, НПО и други лица, които са заинтересовани да се включат, като дадат своите мнения и становища.
Обсъждането се осъществява на основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси.
Повече информация за отчета има на разположение на интернет страницата на ОбС- Мадан www.obs.madan.bg, както и в канцеларията на Общински съвет, офис 405, ет.4 в сградата на ОбА Мадан.

Потребителски вход