УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПРОУЧВАТЕЛНИЯ СОНДАЖ ЗА НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА В МАДАН. ПРЕДСТОИ ЕДНОМЕСЕЧЕН АНАЛИЗ НА ВОДАТА.

Успешно приключи проучвателния сондаж за находище на минерална вода на ул. „Яновска” в Мадан.
Вече започна и опитното водочерпене и периодични анализи на водата, които ще продължат в период до един месец. През това време ще се измерват постоянния дебит, както и всички останали показатели на водата, като химически анализ, температурата и т.н
След като са готови окончателните резултати от изследванията и ако стойностите са добри, ще се предприемат следващите стъпки по регистрирането на находището и неговата експлоатация.
Подробно за това, което се извършва в момента и това, което предстои чуйте от самия Проф. д-р инж. Павел Пенчев, Председател на УС на Българска асоциация по подземни води, професор по Хидрология в Минно-Геоложкия университет „Св. Иван Рилски” – София. Автор на „Доклад за оценка на хидротермалния потенциал и избор на перспективни участъци за търсене на минерални води в територията на община Мадан“.
/проследи линка /
https://www.youtube.com/watch?v=-4YqGZny0OY

Потребителски вход