МАДАН С ПОЧЕТНА ГРАМОТА ОТ РЕГИОНАЛНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „СТОЮ ШИШКОВ”

Днес, когато се отбелязва Международния ден на музеите, Регионален исторически музеи „Стою Шишков” – Смолян удостои община Мадан с почетна грамота за активното участие и принос в обогатяване на музейната изложба през 2016 г. на тема „Местни емблеми и гербове – памет, символи, идентичност“. С предоставените материали музеят в Смолян попълни музейната колекция „Фалеристика“.

Потребителски вход