РАЗДАВАТ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА МАДАН

БЧК в партньорство с Общинска администрация- Мадан от няколко дни вече раздават хранителни продукти по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица“ на допълнителна целева група.

Пунктът за получаване на продуктите се намира в сградата на общинска Администрация ет.1, ст.116 и работи всеки работен ден от 08:00 – 17:00 часа.

В списъците с бенефициентите, предоставени от Дирекция „Социално подпомагане” са включени лицата, отговарящи на средните изисквания:
- Лица с установени 90 на сто трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни добавки по реда на Закона за хората с увреждания, които имат личен доход до 314 лв. към м. февруари 2017 год.;
- Лица, получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца към м. февруари 2017 год.

Всеки правоимащ ще получи общо 49,800 кг.
Хранителният пакет включва брашно, ориз, спагети, картофено пюре, гювеч, компот, конфитюр, месни консерви, захар, вафли.

Помощта се получава лично от лицето с лична карта или от друго упълномощено лице, представящо следните документи:
лична карта на правоимащото лице;
лична карта на упълномощеното лице;
пълномощно за получаване на продуктите, подписано от правоимащото и упълномощеното лице.

Потребителски вход