ПРОДЪЛЖАВА ОСИГУРЯВАНЕТО НА ТОПЪЛ ОБЯД ЗА НУЖДАЕЩИ СЕ ЛИЦА В ОБЩИНАТА

Днес кметът на общината подписа допълнително споразумение с Агенция за социално подпомагане за удължаване срока на предоставяне на топъл обяд на нуждаещи се хора от община Мадан.
Първоначално договорът между община Мадан и Агенцията, касаел предоставяне на социалната услуга от 17.10.2016г. до 30 април т.г,, но с днешното споразумение, 80 лица в нужда ще продължат да получават всеки работен ден топъл обяд до 30.11.2017г.
Подборът на лицата е извършен съвместно със социалните служби, на база заложените критерии по схемата за подпомагане
Стойността на един храноден на човек от целевата група се определя вече в размер на 2.50 лв и включва предоставяне на супа, основно ястие и хляб.

Потребителски вход