ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2016 г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси оповестявам датата за публичното обсъждане на Отчет за изпълнението на бюджета на община Мадан към 31.12.2016 г., която е 22.05.2017 година /ПОНЕДЕЛНИК/ в 14:00 часа в заседателната зала на ОбС-Мадан /етаж IV в сградата на Общинска администрация/.
Приканваме всички граждани, представители на бизнеса, НПО и други лица, които са заинтересовани да се включат, като дадат своите мнения и становища. Повече информация за отчета има на разположение на сайта на Общински съвет - Мадан www.obs.madan.bg, в канцеларията на Общински съвет, офис 405, ет.4 в сградата на ОбА Мадан, а за допълнителни въпроси и справки :

Е-мейл:obs@madan.bg

Телефон:+359 - 308 - 9 82 04

Председател на ОбС Мадан
Б.Сираков

Потребителски вход