ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПО ПОВОД СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ЗДРАВЕТО И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА ЗДРАВНИЯ РАБОТНИК – 7 АПРИЛ

Уважаеми лекари, медицински специалисти и здравни работници,

в Световния ден на здравето за мен е удоволствие да поздравя всички - работещи в сферата на здравеопазването в община Мадан с професионалния Ви празник.

Днес е още един повод цялата общественост за пореден път да Ви благодари - за надеждата, за вниманието, за благородството и морала, които влагате в работата си !

Вашата професия е различна! Тя е мисия, която изисква постоянно усъвършенстване, много усилия и готовност за вземане на най-правилните решения и действия, когато секундите са решаващи.

Проблемите в здравеопазването на национално ниво също не са никак малко и създават ежедневни затруднения, но бъдете убедени, че то е сред основните приоритети в работата ни.
Община Мадан винаги е откликвала и ще продължава да откликва на проблемите, които стоят на дневен ред пред здравеопазването на местно ниво.
Инвестициите, които направихме в лечебното заведение, през последните години, всъщност са инвестиции в здравето на хората и повишаване качеството на здравните услуги в региона. Точно такива, каквито заслужават всички пациенти и всички Вие - лекари, здравни специалисти и персонал, които работите в МБАЛ „Проф. Д-р К.Чилов“.

Убеден съм, че високият професионализъм и чувството за отговорност, характерни за Вашата професия ще продължават да бъдат гарант за модерно и качествено медицинско обслужване.

Бъдете здрави, за да носите здраве!
Бъдете щастливи, за да предавате щастие!
Бъдете спокойни, за да внушавате спокойствие!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Фахри Молайсенов
Кмет на община Мадан

Потребителски вход