НЕКА ЗАЕДНО НАПРАВИМ НАШАТА ОБЩИНА ПО-КРАСИВА, ПО-ЧИСТА И ПО-ПРИВЕТЛИВА

ОБЩИНА МАДАН

ОРГАНИЗИРА ТРАДИЦИОННО ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ

Със Заповед №РД-144/04.04.2017г. на Кмета на Община Мадан се организира пролетно почистване в дните от 05.04.2017г. до 16.04.2017г.
Приканват се всички жители на общината, ведомства, фирми и организации за активно включване в кампанията за почистване на междублокови пространства, паркове и градинки, дворове на училища и детски градини.

НЕКА ЗАЕДНО НАПРАВИМ НАШАТА ОБЩИНА ПО-КРАСИВА, ПО-ЧИСТА И ПО-ПРИВЕТЛИВА!

Събраните битови отпадъци да се изхвърлят в съдовете за смет, а едрогабаритните отпадъци да се оставят до контейнерите.

Потребителски вход