ОБЩИНA МАДАН ОСИГУРИ РАБОТА НА ДЕСЕТ МЛАДИ БЕЗРАБОТНИ

Десет младежи започнаха работа в община Мадан по проект „Обучение и заетост за младите хора” .
От днес към екипа на кмета на общината Фахри Молайсенов се присъединиха първите шест от тях, а останалите четири ще започнат работа от следващата седмица, след като преминат успешно обучение по компетентност.
В следващите 6 месеца те ще имат възможността да натрупат професионален опит и да развият своите трудови качества в различни дирекции. Новонаетите ще получават минимална работна заплата за осем часов работен ден.
Кметът на общината, заедно със своя заместник лично посрещнаха новите служители с „Добре дошли“, като ги насърчиха да приемат работата си в община Мадан като възможност за реализация и придобиване на ценен опит и компетентност.
„Приоритет в работата на община Мадан е насърчаване на заетостта и квалификацията, за да запази общината най-ценния си капитал – хората. Средство за това са всички активни мерки и програми в сферата на квалификация. В резултат на участието на община Мадан в различни програми, насърчаващи младежката заетост, вече няколко от преминалите младежи намериха своето постоянно място тук след изтичане на съответната програма“, заяви градоначалникът.

Потребителски вход