ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЯ

Бюрото по труда в град МАДАН започва прием на заявления на безработни лица за включване в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности.
Безработните лица, които искат да се обучат и да си намерят работа, могат да подадат заявления в бюрото по труда за обучение по професии:

- Работник в озеленяването – общо 15 лица;

Участниците ще преминат и обучение за придобиване на ключови компетентности по „Обществени и граждански компетентности на тема „Работа в екип”.
Кандидатите трябва да са регистрирани в бюрото по труда лица, попадащи в една от следните групи:

 Безработни лица над 50 годишна възраст;
 Безработни без професия, без квалификация или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация;
 Неактивни лица,желаещи да работят,в т.ч. обезкуражени лица;

Курсовете ще се проведат в периода март – май, като първата група ще стартира от 13.03.2017г. По време на обучението на курсистите ще бъде изплащана стипендия в размер на 8 лв. за всеки присъствен ден, както и транспортни разходи за тези, които живеят в населено място извън град Мадан
Обученията са финансирани със средства от Държавния бюджет по проект „Шанс за работа -2017”, реализиран от Агенцията по заетостта в партньорство с КНСБ. В рамките на проекта на минимум 40% от обучените лица ще бъде предложена работа по придобитата професия.
Необходимо е безработните да представят копие на документ за завършен клас или степен на образование. Срокът за подаване на заявления за обучение е до 09.03.2017г.

Потребителски вход