ЗА ВАС, БЕЗРАБОТНИ !

Агенция по заетостта

Дирекция “Бюро по труда”- МАДАН

Уведомява безработните лица от община Мадан, че от 02.03.2017г. могат да подадат в бюрото по труда заявление за включване в следните обучения за професионална квалификация:

1. „Шанс за работа -2017” Професия – „Работник в озеленяването „Специалност „ Озеленяване и цветарство” 7 клас 09.03.2017г.

Участниците ще преминат и обучение за придобиване на ключови компетентности по „Обществени и граждански компетентности на тема „Работа в екип”.
Курсовете ще се проведат в периода март – май 2017 г.
По време на обучението на курсистите ще бъде изплащана стипендия в размер на 8 лв. за всеки присъствен ден, както и транспортни разходи за тези, които живеят в населено място извън град Мадан.
Кандидатите трябва да са регистрирани в бюрото по труда лица, попадащи в една от следните групи:

 Безработни лица над 50 годишна възраст;
 Безработни без професия, без квалификация или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация;
 Неактивни лица,желаещи да работят,в т.ч. обезкуражени лица;

За обученията могат да кандидатстват и нерегистрирани в бюрото по труда лица, които не работят и не учат. Тези лица могат да подадат заявление след регистрация в дирекция „Бюро по труда” в гр. Мадан.

Заинтересованите лица могат да получат допълнителна информация в Дирекция “Бюро по труда” - Мадан, както и на тел. 0879005722

Потребителски вход