ДОБРИТЕ НОВИНИ ЗА МАДАН ПРОДЪЛЖАВАТ… ОДОБРЕН Е НОВ СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА 50 ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

Вчера Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ публикува Решение № РД05-22/01.03.2017 г., от което става ясно, че Община Мадан е одобрена с проект по процедура „Активно включване” с брой точки 77 от максимум 100 възможни. Подадените проектни предложения са 235, от които само 63 са одобрени за финансиране. Предстои подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ между община Мадан и Министерство на труда и социалната политика.
Проектът на община Мадан „Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и техните семейства на територията на община Мадан” е на стойност 391 165.99 лв. Продължителността на проекта ще бъде 18 месеца.
Основната му цел е да подобри качеството на живот на хора с увреждания и техните семейства и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен живот чрез предоставяне на иновативни интегрирани социално-здравни услуги, което от своя страна да даде възможност за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за тях. Предвижда се осигуряване на заетост на 53 броя безработни/неактивни лица, полагащи грижи за зависими членове от семейството си, както и предоставяне на иновативни интегрирани услуги на 50 бр. лица.

Потребителски вход