НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА ЗА КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

На 12.06.2012 г. се състоя награждаването на победителите в конкурса за компютърна презентация на тема „Вредата от употребата на наркотици”, организиран от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – община Мадан.
В конкурса активно участие взеха ученици от шест училища в две възрастови групи – 5-8 клас и 9-12 клас.
Победителите бяха наградени с компютърни аксесоари и грамоти.

Потребителски вход