ОБЩИНА МАДАН ОТНОВО ДАВА ШАНС ЗА СТАРТ НА КАРИЕРАТА НА МЛАДИ ВИСШИСТИ

За поредна година Администрацията, дава шанс за старт в кариерата на завършили своето висше образование младежи без стаж в професията.
От днес към екипа на кмета на общината Фахри Молайсенов са назначени трима младежи на длъжност „Младши експерт“, по програма „Старт на кариерата”. В продължение на 9 месеца те ще работят в Общинска администрация Мадан и ще имат възможността да придобият трудов стаж и професионален опит.
„Приоритет в политиката на община Мадан е насърчаване на заетостта и прилагане на възможностите за квалификация, преквалификация и кариерно развитие, за да запази общината най-ценния си капитал – хората. Средство за това са всички активни мерки и програми в сферата на квалификация ”, заяви градоначалникът.
Сред изискванията към кандидатите за работа е да са на възраст до 29 години, с висше образование, да имат регистрация в Бюрото по труда като безработни или заети и да не притежават трудов стаж по придобитата от висшето образование специалност.
Основната цел на програмата е да бъдат дадени възможности за придобиването на трудов стаж на безработни младежи, завършили висше образование и улесняване на прехода между образование и заетост. Младите висшисти са разпределени на работа из различните дирекции на институцията и практиката им дава шанс да се сблъскат в реална среда с динамиката и същността на това, което са завършили в университетите.

Потребителски вход