ОТ ДНЕС ЗАПОЧНА РАЗДАВАНЕТО НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В ОБЩИНА МАДАН

От днес започна раздаването на хранителни продукти по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от „Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица”, Операция 2 „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти” 2016 гBG05FMOP001-2-002.
Право на подпомагане по програмата имат лицата, получили помощ за отопление през изминалия сезон /2015-2016/, майки /осиновителки/, които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл.8,ал. 1 ЗСПД; лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл.10а от ЗСПД; лица и семейства, получили еднократни или семейни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция и отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на ППЗЗД, и лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл.16 от ППЗСП.

Всички 715 правоимащи лица в община Мадан, включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане, ще получат 38,550 кг от 10 вида хранителни продукти - 10кг брашно, 6 кг ориз, 3,5 кг макаронени изделия, 1,250 картофено пюре, 2,4 кг –гювеч, 1,6 кг компот,2 кг конфитюр, 1,8 кг консерва, 8кг- захар и 2кг вафли..
Раздаването на храните ще продължи до 28-и февруари.
Пунктът за предоставяне на продуктите е в сградата на Общинска администрация, ст.116, който ще работи всеки работен ден от 08:00 – 17:00 часа, а в събота от 09:00 до 16:00 ч.

Потребителски вход