Информационен център - гр.Мадан

„ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР” – гр. Мадан съвместно с „Б и Н – 74” ЕООД входира първите за област „Смолян” проекти по мярка BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”
Всички, които имат нужда от Кратки насоки по мярката – посетете офиса на ул. „Обединение” 16
Краен срок за набиране на проектни предложения по процедурата: не по-късно от 31 май 2013 г., 16.30 ч.

Потребителски вход