КЛУБ „СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО” КЪМ ПГ „ВАСИЛ ДИМИТРОВ“ ПОЧИСТИХА И ПОДНЕСОХА ЦВЕТЯ ПРЕД ПАМЕТНИКА НА АНГЕЛ ЯНАКИЕВ

Вчера учениците от клуб „Съхрани българското” в Професионална гимназия „Васил Димитров” град Мадан по своя инициатива почистиха и поднесоха цветя пред паметника на Ангел Янакиев в центъра на града.
Чрез кратка беседа от ръководителя на клуба, г-жа Милка Терзиева, учениците се запознаха с живота на Ангел Янакиев, който е първият главен инженер на „ГОРУБСО“.
Роден в Пловдив, учи в Полша и Австрия, работи в Москва и накрая завършва живота си в Родопите. Работи редом с миньорите под земята, дели храната с тях и отива на най-опасните места. Докъто е главен инженер добивите на руда се увеличават значително. Изключително уважавана и почитана личност сред миньорите. При злощастни обстоятелства той умира в болница в София на 10 август 1976 година. По-късно се взема решение да се взема решение да се кръсти рудник на неговото име. В последствие признателните миньори решават да изваят бюст-паметник в центъра на града - с очи към рудници и върхове.
Клуб „Съхрани българското“ съществува вече няколко години в гимназията и се занимава с издирване, разпространение и съхраняване на стари традиции и обичаи, свързани с родния край. Тази година той е част от проект „Твоят час" на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ.
Проектът стартира на 03.11.2016г. В клуба участват 13 ученици от IX до XI клас под ръководството на Милка Терзиева, учител по история и цивилизация.
Основните цели на клуба са свързани с опознаването на историята и забележителностите на град Мадан.

Потребителски вход