ОБЩИНА МАДАН ПРОДЪЛЖАВА ДА ОСИГУРЯВА ТОПЪЛ ОБЯД ЗА 80 НУЖДАЕЩИ СЕ ДО КРАЯ НА АПРИЛ

В община Мадан продължава предоставянето на социалната услуга „Топъл обяд“ по проект „Предоставяне на топъл обяд в община Мадан“.
Всеки работен ден до края на месец април 2017г., 80 социално слаби жители на общината ще продължат да получават топъл обяд, включващ супа, основно ястие и хляб.
Потребители на социалната услуга са лица от следните целеви групи:
- Лица и семейства на месечно подпомагане с доход по-нисък от диференцирания минимален доход по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане;
- Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;
Основната дейност по договора е осигуряване на топъл обяд, включващ предоставяне на супа, основно ястие и хляб, всеки работен ден. Стойността на един храноден за едно лице от целевата група се определя в размер на 2.30 лв. на ден.
Съгласно изискванията по проекта, по време на изпълнение на договора се предлагат и реализират и съпътстващи мерки, изразяващи се във възможностите за ползване и на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ.
Бенефициентите на социалната услуга се информират относно възможностите за ползване на административни общински услуги , за осигуряване на временен подслон на бездомните лица, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, за управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене.
Продължителността на проекта е 6 месеца и 11 раб. дни /обхващащи най-студените месеци от годината/, а финансирането е в размер на 27 526,40 лева, което се осъществява чрез

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05FMOP001-03.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016”.

Потребителски вход