ОБЩИНА МАДАН СТАРТИРА ПРОУЧВАТЕЛНИ СОНДАЖНИ РАБОТИ ЗА ГЕОТЕРМАЛНА ВОДА

Днес официално стартираха проучвателните пробиви в земните недра за находище на геотермална вода в Мадан.
На обекта беше и лично градоначалникът Фахри Молайсенов, който изрази надежда, проектът да бъде с успешен край и в Мадан да бъде открита геотермална вода с достатъчен дебит и качество, а също така проучвателния сондаж да бъде преоборудван в експлоатационен, като това неминуемо ще допринесе за развитието на общината в различни сфери.

Сондажът се извършва в участък, който е разположен в регулацията на кв. "Яновска махала", в речната тераса на р. Яновска.

Реализацията на проекта се базира на подробно и широкообхватно предварително проучване и разработен „Доклад за оценка на хидротермалния потенциал и избор на перспективни участъци за търсене на минерални води в територията на община Мадан“ от „Българска асоциация по подземни води“.
Според данните в доклада в близост се намира наводнената шахта на рудник "Яновска"(Крушев дол-север), който е изключен от експлоатация преди повече от 35 години и не се предвижда неговото възстановяване. При направеното проучване на шахтата е измерена температура 18°С на дълбочина 100 метра.

Новият сондаж ще е с дълбочина 600 метра, като сондажните работи ще се изпълняват на два етапа – прокарване на сондаж до 250 м и от 250 до 600 метра, с 30-градусов наклон..
За определяне на потенциала на разкритите от сондажа води, след всеки етап на сондиране се предвижда провеждането на хидрогеоложки изследвания.
Целта на проучвателния сондаж е да се разкрият термални води с температура 35-42°С.
Стойността на проекта и реализацията му възлизат на 208 000 лв без ДДС.осигурени от Държавния бюджет, а избран изпълнител е асеновградската фирма „ГЕОПС – Болкан Дрилинг Сервисис“ ЕООД.

Потребителски вход