Информационен център - гр. Мадан

Във връзка със съвместна инициатива на „ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНTЪР ГРАД МАДАН” и Община „Мадан”, каним всички регистрирани „ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ” да предоставят информация за своите стопанства в офиса на „ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНTЪР ГРАД МАДАН” или на
телефон: 0308 2 22 03
Целта е създаване на „АСОЦИАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ” в гр. Мадан по Мярка 142 – „СЪЗДАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ”

Потребителски вход