ОБЯВА

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ - ОБЩИНА МАДАН

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМА :

„ТРАФИКА НА ХОРА.ОПАСНОСТИ.

КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ. ”

Условия за участие:

В конкурса могат да участват ученици от 5 до 12 клас в две възрастови групи:

І възрастова група – 5-8 клас;

ІІ възрастова група – 9-12 клас

Всеки участник има право да участва само с една презентация, която да отговаря на темата на конкурса.

Максималния обем на презентацията не трябва да надвишава 10 слайда на програма Microsoft Office PowerPoint.

Презентациите се изпращат на e-mail: mkbppmn_madan@abv.bg или се предават на електронен носител /CD/ в Общинска администрация-Мадан, стая 305. Всяка презентация трябва да бъде придружена със следната информация: трите имена на автора; години ; училището, в което учи; клас.

С изпращането на презентация, авторът гарантира, че тя е направена от него и се съгласява да бъде използвана от организаторите на конкурса.

Срок за изпращане на презентациите: 31.10.2016 г.

Победителите в конкурса ще получат компютърни аксесоари.

Организаторите на конкурса се ангажират допълнително да информират участниците за датата на обявяване на класирането и награждаването на победителите.

Потребителски вход