Информационен център - гр. Мадан

Информационния център е консултантска компания, специализирана в подготовката и управлението на проекти по европейските програми, насочени към бизнеса. Наши клиенти са производствени предприятия, фирми от сектора на услугите, земеделски производители, инвеститори в проекти за селски туризъм и ВЕИ, стартиращи иновативни компании. Целта на нашата дейност е да подпомага представителите на малкия и среден бизнес да се възползват от безвъзмездните финансови средства по програмите, за да финансират нужните за развитието си инвестиции.
При нас ще намерите информация за европейските програми, финансиращи малкия и среден бизнес от сферата на производството, услугите и земеделието.

Стратегическата цел на всички оперативни програми е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на заетостта, достъп до качествено образование и засилване на социалното включване.

Прикачени файлове: 

Коментари

Потребителски вход